Manipulatie in de relatie

In de destructieve relatie ziet de buitenwereld vaak de manipulatieve aspecten. De niet destructieve partner is zodanig ‘gewend geraakt’  aan de grillen van zijn/haar destructieve geliefde dat het zeer moeilijk blijkt van een afstand naar de eigen situatie te kijken. De volgende lijst kan handvatten bieden aan eenieder die betrokken is bij het drama van de destructieve relatie. Het biedt aanknopingspunten om in gesprek te gaan.

Wat zijn opvallende aspecten in het gedrag van destructieve partners?

Ze zijn zeer gevoelig voor kritiek en gaan er niet goed mee om. Ze schieten    vaak in een defensieve houding

Ze worden makkelijk kwaad en hebben last van extreme emoties

Ze bekritiseren je vaak en en beschuldigen je zomaar van iets

Oppervlakkig gezien zijn ze charmant en hebben ze een magnetische werking 
op je . In werkelijkheid is dat hun manier van manipulatief zijn.

Ze gaan zeer geregeld over jouw grenzen heen (en jij laat dat toe)

Ze proberen je te isoleren van je familie, vrienden c.q. sociale netwerken

In een conflict zijn ze zelden geneigd tot een compromis.

Ze zijn emotioneel niet beschikbaar. Als het emotioneel wordt kunnen ze daar niet mee omgaan.

Ergens voel je dat er iets niet klopt. Je vertrouwt iets niet. De relatie is niet zo stabiel als je zou willen.

 

Leave a Reply