Destructieve relaties

Veel mensen belanden in destructieve relaties. De partner breekt in op het energie-systeem van die partner en bespeelt hem of haar. Ouders, broers en zussen en vrienden zullen de impact daarvan merken. Alle bestaande verbanden komen onder druk te staan en kunnen verbroken worden.

De afgelopen 6 jaar deed ik uitgebreide ervaring op met deze problematiek en schreef er een bondig boekje over (het verborgen leven van de narcist). Talloze gesprekken werden gevoerd met ouders wiens kind in zo’n relatie belandde. Tijdens lezingen kreeg ik veel feedback en nieuwe inzichten.

Omdat het kenmerk van deze relaties het destructieve aspect is hanteer ik die term steeds meer. Specifieker spreek ik dan over narcisme en psychopathie. Lees meer daarover onder Narcisme & Psychopathie