Home

Transformare staat voor verandering. Niet een oppervlakkige gedragsverandering  maar de oprechte wens om innerlijk te transformeren.

Wie in een andere wereld wil leven zal zichzelf moeten veranderen. 

Vanuit mijn brede levenservaring en mijn interesse in menselijk gedrag ben ik op een punt gekomen dat ik over allerhande loopbaan- en levensvragen in dialoog ga  met je. Zonder de last van ideologie of therepeutische methodiek durf ik in de vrije ruimte te stappen.

Gezamenlijk op onderzoek gaan en tot nieuwe inzichten komen staat centraal. 


Specialisaties

Mijn levenservaring leidde tot een aantal specialisaties.

Studiekeuze
Loopbaankeuze
Destructieve relaties (narcisme/psychopathie)
Meditatie / ademhaling

 

Over mij

Als je je leven echt wilt veranderen is er geen enkele leermeester die je de weg kan wijzen.  Wie in dialoog met een ander zichzelf durft te bevragen kan op eigen kracht nieuwe wegen ontsluiten.  De waarheid is een land zonder paden. Durf de controle steeds meer los te laten en op zoek te gaan naar jouw eigen waarheid!

Op grond van mijn levenservaring en talloze beschouwelijke gesprekken kan ik je aan tafel uit  nodigen om samen jouw levensvragen te onderzoeken.

Ik ben geen therapeut en functioneer los van iedere geloofsovertuiging en ideologie. Mijn grootste inspirator was en is Jiddu Krishnamurti .

Hoewel ik kwalificaties onbelangrijk vind is het misschien geruststellend te weten dat ik loopbaancoach en counselor ben en een wetenschappelijke opleiding met een MSc titel heb afgerond.

Frank van Zeldert