Zie op (inter)nationale schaal wat er werkelijk gebeurt

Alle mensen die (in)direct in contact zijn (geweest) met een psychopaat hebben tot in de diepste vezels van hun wezen gevoeld hoe ‘duivels’ de krachten zijn die deze mensen uitoefenen. De schok voor allen die dat meemaakten is dat deze krachten daadwerkelijk destructief zijn. De psychopaat is in staat zonder gevoel te vernietigen. Naar de drijfveer achter deze krachten kunnen we slechts gissen.

Op (inter)nationale schaal zijn een hoop mensen aan te wijzen die momenteel lijken te voldoen aan de kwalificatie sociopaat c.q. psychopaat. Als wat recht is krom wordt en wat krom is recht gepraat wordt weten we dat destructieve krachten werkzaam zijn.

Als ik me beperk tot Nederland zie ik dat de toeslagen affaire niet opgelost wordt. Het is een slepend dossier geworden met krankzinnige effecten op gezinnen en kinderen die uit hun ouderlijke omgeving werden losgerukt. Als we collectief zien dat het huidige kabinet geen enkele vooruitgang lijkt te boeken moeten we niet wegkijken maar zien wat er gebeurt en benoemen wat het is. Hier wordt groot onrecht niet opgelost en het lijkt de verantwoordelijken niet te deren. Als we zien dat een steeds grotere groep mensen in de armoede verzeild raakt en we daar van weg kijken en de politiek er geen blijk van geeft dat het hen echt beroert dan moeten we benoemen wat we zien. Blijkbaar is er geen echte interesse in het oplossen van die problematiek. Als we zien dat de Groningers nog bij lange na niet gecompenseerd zijn voor een schade die evident is dan moeten we ook daar zien wat er werkelijk gebeurt. Er is niemand die de verantwoordelijkheid neemt en het probleem oplost. Als we deze week in de NRC lezen dat tijdens de corona crisis de IC capaciteit bewust niet opgeschaald is dan moeten we lezen wat er staat. De regering heeft doelbewust de meest voor de hand liggende maatregel niet genomen. Dat is krankzinnig. Op wereldschaal heeft de politiek verzuimd speculatie met voedselprijzen te voorkomen. de krachtige lobby vanuit banken is daar voor verantwoordelijk. Als we zien dat de prijzen razend snel stijgen en we weten dat op grote schaal gespeculeerd wordt (link) moeten we zien wat er gebeurt. Er wordt door politieke instituties niet ingegrepen in een pervers en destructief systeem. 

Als je de destructieve kant in de relationele sfeer hebt meegemaakt kun je  begrijpen dat dit op grote schaal ook gebeurt. En waar ik eerder sprak over het uitgebreid delen van je kennis op dit vlak herhaal ik dat hier nog een keer. We moeten ons uitspreken. We moeten aan veel mensen om ons heen duidelijk maken dat we ook op politiek niveau geconfronteerd worden met mensen die een heel andere, niet empathische houding hebben, t.o.v. het individueel lijden.


 

Leave a Reply