Destructieve (intern)nationale instituties

Naast de destructieve persoon die de  autonomie van zijn eigen partner ondergraaft en uiteindelijk volledig ontneemt zijn er ook op (inter)nationake schaal krachten werkzaam die eenieder van ons kan beroven van zijn vrijheid en eigen wil. Gaslighting ,  de methodiek waarmee een destructief persoon het wereldbeeld van zijn partner langzaamaan ombuigt naar een nieuwe realiteit speelt zich op geopolitieke schaal ook af.

Iedere uitspraak en handeling van welke invloedrijke persoon c.q. instituut dan ook die gericht is op het inperken van onze autonomie c.q. het isoleren van ons als  individu en het ombuigen van onze perceptie om ons in te passen in een centraal geleid narratief moet ons doen ontwaken.  Ons grondrecht is vrij te zijn, ons te kunnen uitspreken, niet gevangen te zijn in een voorgeschreven denkwereld en zeker ook niet om geïsoleerd te raken omdat anderen ons rechten ontzeggen.De werkelijkheid van de afgelopen jaren is dat er juist wel sprake is van een trend waarin die vanzelfsprekende rechten ontnomen worden.

Zowel het corona-narratief als de claims over een apocalyptisch klimaat dwingen ons als mens in een keurslijf. Centraal opgelegde maatregelen komen in de plaats van het mobiliseren van de collectieve kracht. Het is goed je te realiseren dat onze individuele kracht in bundeling met de mensen om ons heen verbindend en inspirerend is. Als die weg ingeslagen wordt kunnen we bergen verzetten.

Wat ik met deze korte memo wil entameren is dat je je bewust wordt van destructieve patronen om ons heen die eenieder van ons zullen raken. Waar ik tot nu toe alleen over relaties sprak moeten we dat ruimer gaan zien. Ieder mens moet zich realiseren dat de destructieve kracht van geopolitieke maatregelen ons kan beroven van onze eigen wil. En bedenk dat het gedachtengoed vanuit deze instituties opgetuigd is door individuele mensen die het blijkbaar in orde vinden dat zij bepalen wat wij als collectief gaan doen.

Ik zal meer gaan schrijven over dit onderwerp in de komende maanden.

Leave a Reply