Het oude zelf van je zoon of dochter weer ‘wekken’

Het kwam ter sprake tijdens de pilot bijeenkomst over kinderen die in een destructieve relatie verkeren. Je wilt je kind bereiken maar weet dat deze gevangen is in een schil, ring of avatar. De energie van de destructieve partner ligt als een deken over het zelf van je eigen kind. Het is een buitengewoon trieste ervaring, zo geven de ouders dat aan.  Het zelf van het kind is niet meer bereikbaar en er wordt een taal gesproken die je niet herkent.

Een techniek die op langere termijn effect schijnt te sorteren ( ik ben voorzichtig omdat ik er geen ervaring mee heb) is het voeden van je zoon of dochter met goede herinneringen. Door het sturen van foto’s , video’s of het praten over die mooie momenten van vroeger hoop je het zelf te reactiveren en de schil om dat zelf (gecreëerd door de destructieve partner) te verzachten. 

Het is voorstelbaar dat dit het oude zelf stapje voor stapje weer wakker roept en je zoon of dochter in de loop van de tijd daar weer zo’n sterk contact mee krijgt dat een ontsnapping mogelijk is.