Niets is wat het lijkt te zijn

De kwalijkste eigenschap van de narcist is dat hij/ zij voortdurend liegt. Dat ondermijnt uiteindelijk alle relaties die de narcist aangaat. Persoonlijk vraag ik mij na het lezen van de litteratuur en fora af of dat nog een bewust proces is bij alle narcisten. Als je de leugen ontdekt in je leven en die voortdurend uitnut  kan je op een punt komen dat de leugen jou regeert in plaats van andersom. Dat roept tegelijk de vraag op of de narcist controle heeft (wat hij wil) of juist slaaf is van zijn leugen. Het is immers een stoornis die al vroeg in het leven (tussen 3 en 7 jaar !) is ontstaan.

 • Ontkennen dat ze iets gezegd hebben terwijl u zeker dat dat wel zo is
 • Een geregeld wijzigende verklaring voor iets dat in hun leven gebeurd is
 • Geen sluitende verklaringen voor bezoekjes buiten de deur maar van u precies willen weten wat u doet en waar u bent
 • Negatieve verhalen over hun of uw goede vrienden/vriendinnen
  (Echt roddelen)
 • Afspraken maken c.q. doelen stellen en ze zelf weer om zeep helpen
 • Jou als partner voor leugenaar uitmaken
 • Zich overal uitpraten met een smoes of leugentje en het gewoon vinden
 • Vertrouwelijke informatie  zonder scrupules delen met anderen
  (en dat heel normaal vinden)
 • Een ongelooflijke mismatch tussen wat ze zeggen en doen
 • Beweren iets te kunnen maar het nooit  laten zien
 • Het verbergen van informatie
 • Contacten ontkennen die er wel zijn
 • Een mismatch tussen de non-verbale signalen en hun woordenstroom
 • Overspel in de relatie
 • Geld uitgeven en er over liegen
 • Het normaal vinden dat regels niet voor hen gelden
 • Verborgen (onderdrukte) of geuite kwaadheid