narcist , te herkennen aan..

De narcist kennen we vooral als die mensen met een opgeblazen buitenkantje. Dat is de zogenaamde extraverte (engels” overt” ) narcist. Maar er is ook de ingetogen, zich verbergende narcist (engels ” covert” ) . De extraverte narcist drijft op aandacht maar de ingetogen narcist schuwt die situaties met aandacht . Onderliggend bij beide is de schaamte om niet hun perfecte plaatje overeind te kunnen houden. De extraverte overschreeuwt zich en de ingetogen narcist verbergt zich.

Ik gebruik in mijn lijst een afwijkende benadering (De oude DSM definitie is hier te vinden. In de huidige DSM kent men slechts de Anti Sociale Persoonlijkheid nog met de nodige onderverdelingen. Lees hier de details)

Veel mensen denken onterecht dat narcisten vooral man zijn. Dat is een ernstige misvatting. Uit Amerikaans onderzoek onder meer dan 34.000 respondenten blijkt 40% vrouw te zijn.

Als je de volgende reeks aspecten kan internaliseren ben je in staat echt te doorzien in welke situatie je je bevindt en is de losmaking uit de relatie te maken. Bedenk dat iedere narcist het in zijn eigen mate etaleert en niet altijd iedereen dezelfde aspecten uitleeft. Als deze aspecten echt volledig onbewust tot expressie komen dan spreek je waarschijnlijk van een psychopaat.

 • Sta open voor de visie dat er mensen zijn die jou slechts zien als iemand die profijt brengt.
 • Nemen, nemen en nog eens nemen staat centraal (en daar heeft de narcist recht op, althans dat vinden ze zelf)
 • Bizarre (kinderlijke) verklaringen voor dingen in hun leven.
 • Geef het op om de narcist te veranderen (Hoewel er in therapeutische settings  met b.v. psychopaten wel resultaten geboekt worden). Je kunt wel je eigen houding jegens hen aanpassen.
 • Doorzie dat de narcist je gebruikt
 • Veranker in je dat de  narcist “liefde” /intimiteit echt niet  kent en er zelfs geen beeld van kan maken wat dat is. Geen gevoeligheid of wederkerigheid verwachten.
 • Begrijp dat de narcist geen affectieve (emotionele) empathie kent
 • Snap dat de emotionele betrokkenheid of wat je denkt dat de empathie van de narcist is slechts cognitieve (mentale) empathie is. Handig om op het gemoed van anderen in te werken en doelen te bereiken.
 • Doorzie dat de  narcist zich altijd als het slachtoffer zal presenteren. Alles komt door jou of de omstandigheden, niet door hen. Vooral de vrouwelijke narcist speelt graag de slachtofferrol.
 • De narcist er alles aan doet om zijn ZELF op te blazen en te voorkomen dat iemand daar maar enig krasje of deukje in kan maken.  Misleiding, onder druk zetten, misbruik maken van andermans empathie. Alles is geoorloofd en zal ingezet worden als het nodig is.
 • De narcist er alles aan zal doen om jou te verwarren en in zijn macht te krijgen
 • Begrijp  dat ze geen schuld en schaamte kennen.
 • Doorzie dat ze naar buiten toe altijd  superieur voelen qua karakter, begrip en “empathie”. Ze vinden zichzelf erg bijzonder c.q. uniek.
 • Doorzie dat de  narcist  niet leert van zijn ervaringen. Iedere keer opnieuw het zelfde liedje (maar ze leren wel steeds verfijnder te manipuleren door hun ervaring!)
 • Aanvaard dat de narcist na het idealiseren in het begin van de relatie (perfect spiegelen van gedrag)  uiteindelijk uit is het opdringen van zijn wereldbeeld
 • Begrijp dat publiekelijk of verborgen straffen de narcist plezier verschaft
 • Aanvaard dat alleen lotgenoten echt begrijpen wat de relatie met de narcist inhield
 • Verwacht ook van veel hulpverleners niet dat ze het begrijpen. Wat het betekent is niet uit een boekje te leren.
 • Begrijp dat schaamte niet nodig is . De narcist heeft een totaal verstoorde kijk op zichzelf en dus ook de omgeving. Daar ben jij het slachtoffer van.
 • Val nooit in de valkuil begrip te hebben voor de narcist. Hoewel zijn levensverhaal zielig kan zijn is er ook voor de narcist een keuze.
 • Accepteer dat zo maar geld uitgeven en  er meerdere (verborgen)  relaties op na houden
 • Begrijp dat Jaloezie een grote rol speelt in het leven van de narcist
 • Doorzie het gedrag van de narcist die jou wil isoleren van je vertrouwde omgeving.
 • Doorzie dat de voortdurende afstoting en aantrekking in de relatie komt door het slinkse omkeren van de werkelijkheid door de narcist.
 • Aanvaard dat liegen de normaalste zaak van de wereld is voor de narcist
 • Je het nooit goed kunt doen, welk gedrag je ook gaat vertonen. Pas je er niet op aan.
 • Begrijp dat het heel moeilijk is om op dezelfde manier te denken en praten als de narcist. Loop liever weg (niet omdat je zwak bent maar omdat je begrijpt dat er niets aan te veranderen is).
 • Onderzoek het beeld van de vampier die mensen leeg zuigt.
 • Begrijp dat metafoor van de kat die speelt met een halfdode muis het spel is waarin je gevangen bent.
 • Accepteer dat hij/zij alles zal doen om jou in een kwaad daglicht te stellen als je de relatie beëindigt of ze gaat doorzien.
 • Begrijp dat vrienden en kennissen van de narcist nooit kunnen doorzien wat jij doorzag. Verwacht niets, zoek er niets. Zij zijn ook slachtoffers van de meedogenloze manipulatie.
 • Je zult nooit maar dan ook nooit weten wie de narcist is waar jij een relatie mee had . De narcist weet het zelf niet, laat staan dat jij het kunt ontrafelen.
 • Het lieve dat je in de hem of haar  meende te zien is er niet, was er niet, zal er nooit zijn. Het is gedrag om jou in te palmen, het dient een doel. De narcist heeft geen idee wat liefde is.

Ga je eigen weg, stap uit de cirkel van de narcist en zijn gevolg. Neem de tijd om alle ervaringen c.q. de mishandeling een plek te geven.