Narcisme volgens DSM

  • Heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (bijvoorbeeld: overdrijft eigen prestaties en talenten, verwacht als superieur erkend te worden zonder de erbij horende prestaties)
  • Is gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkte successen, macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde
  • .Gelooft dat hij of zij heel speciaal en uniek is en alleen begrepen kan worden door, of hoort om te gaan met, andere heel speciale mensen (of instellingen) met een hoge status
  • Verlangt buitensporige bewondering
  • Heeft een gevoel bijzondere rechten te hebben, dat wil zeggen een onredelijke verwachting van een uitzonderlijk welwillende behandeling of een automatisch meegaan met zijn of haar verwachtingen
  • .Exploiteert anderen, dat wil zeggen maakt misbruik van anderen om de eigen doeleinden te bereiken
  • .Heeft gebrek aan empathie: is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te vereenzelvigen
  • .Is vaak afgunstig of meent dat anderen op hem of haar afgunstig zijn
  • .Is arrogant of toont hooghartig gedrag of hooghartige houdingen’