Zo wordt je gevangen door de psychopaat

De psychopaat vangt je in zijn net door heel snel je kwetsbaarheden te scannen, te begrijpen welke persoonlijkheid jij koestert en welke reputatie je graag ophoudt in deze samenleving. Die ingrediënten worden vervolgens gebruikt om je snel te strikken in het net. Ze doen dat door een persona (masker) te creëren dat perfect bij het jouwe past.
Met dat masker zorgen ze voor een snelle binding waardoor ze  je kunnen manipuleren . Om die binding tot stand te brengen maken ze gebruik van een aantal eenvoudige principes.

Ik vind je aardig; ik waardeer wie je bent
Natuurlijk een inkoppertje deze truc. Wie is er niet gevoelig voor het feit dat iemand anders je leuk vindt en waardeert wat je doet?

We zijn vergelijkbaar c.q. identiek
De psychopaat laat snel merken dat jouw waarden zijn/haar waarden zijn en dat wat jij denkt en vindt ook voor hem/haar geldt. ” Het is ongelooflijk maar waar”  denk  je dan , dat je iemand gevonden hebt die zoveel met je deelt !

Je geheimen zijn veilig bij mij
Door het toepassen van de eerste twee trucs ontstaat bij jou als slachtoffer het idee dat je alles met de ander kunt delen. Door het bombardement aan leugens om jou te overtuigen dat jullie het zelfde zijn durf je je diepste zielenroerselen bloot te leggen.

Het moge duidelijk zijn dat het slachtoffer door deze drie eenvoudige technieken in de zevende hemel is. De ideale partner is gevonden en met deze persoon wil je verder leven.  En vanaf dat moment ben je een speelbal geworden van de psychopaat die immers weet hoe hij jou emotioneel moet raken c.q. je naar zich toe kan trekken of afstoten.