Angst, rechtpraten wat krom is en loyaliteit; de cultuur onder een narcistische leider.

Het presidentschap van Trump maakt vreselijk goed zichtbaar wat meestal verborgen blijft in een organisatie; het ruineuze effect van narcistisch gedrag. Het is een zegening om Donald Trump te kunnen volgen op social media en in de (m.i.) onafhankelijke pers We zijn getuige van een man wiens leven van leugens aan elkaar hangt. En we zien haarscherp welke effecten dat heeft op het bestuurlijk bestel in de Verenigde Staten van Amerika. Zijn gedrag en de uitwerking daarvan op zijn omgeving maakt scherp zichtbaar dat er onafhankelijke denkers,  meelopers, angsthazen en supporters bestaan in de omgeving van  dit type leider. 

De angsthazen beseffen dat hun eigen positie ieder moment ter discussie kan komen te staan en zullen zich niet uiten c.q. gehoorzaam hun taak uitvoeren zonder daar een mening over te uiten.

De meelopers zijn uitgekozen door de leider op een zwakte in hun persoonlijkheid en worden ingezet om taken uit te voeren die slechts in het belang van de leider zijn. Zij laven zich aan de aandacht van de leider en zijn er van overtuigd zich in te zetten voor een goede zaak.

De supporters herkennen het gedrag van hun leider en zien de mogelijkheden om zichzelf te verrijken terwijl ze in de nabijheid van de leider blijven. Zij zien hun leider als een zetbaas die hen de kans geeft in de periferie een vorstelijk graantje mee te pikken. Zij zijn degene die taal gebruiken om alles wat krom is recht te praten. 

De onafhankelijke denkers hebben meteen door dat ze te doen hebben met een leider die een vertroebeld en ziek beeld van de werkelijkheid heeft. Zij trekken zeer snel hun conclusie en weigeren zich in te zetten voor deze persoon en trekken zich terug. Gelukkig uit een deel van hen zich vanaf dat moment zeer kritisch vanaf de zijlijn.

De meelopers, angsthazen en supporters zijn de groepen die de leider faciliteren en mede-verantwoordelijk zijn voor een revolte in de cultuur van het bestuurlijk apparaat. We zien de afgelopen drie jaar hoe verstrekkend de gevolgen zijn in de V.S.  De polarisatie in het land is enorm.  Wat we daar in het publiek domein zien is wat er ook in veel organisaties gebeurt waarin een narcistische leider aan de macht komt.