De world according to trump

Ik volg met buitengewone interesse de ontwikkelingen in de V.S. In de afgelopen drie jaar is Donald Trump er in geslaagd de bestaande controle structuren in dat land af te breken of mensen op vitale posten te benoemen die hem welgevallig zijn. Zoals we zien rijgt hij de ene leugen aan de andere en komt hij er mee weg. En dat kan omdat hij meer dan ooit gesteund wordt door mensen die niet meer terug kunnen. Alleen door mee te bewegen met het grillige patroon van Trump kan het eigen hachje gered worden en voor het merendeel van de mensen is dat geen enkel probleem. Bovendien heeft Trump heel goed begrepen wat de kracht van een mediakanaal is en kan hij uitgebreid positieve berichtgeving verspreiden via het kritiekloze fox nieuws. 

In het boek ” The dangerous case of Donald Trump’ durft een groep mensen uit het werkveld van de psychologie en psychiatrie het aan op afstand te concluderen dat we hier op zijn minst met een narcist te maken hebben. Ja, het is ongepast zonder officiele gesprekken een goede diagnose te stellen. Toch vind ik dat een laffe houding. Er is geen president geweest die zo zeer de publiciteit opzoekt en daar duidelijk laat zie dat zijn gedrag eenzijdig gericht is op het verheerlijken van zijn eigen persoonlijkheid.

Een van de dingen die ik geleerd heb in de loop der tijd is om kritisch te luisteren naar wat mensen zoals een Trump durven te zeggen. En hij heeft er duidelijk blijk van gegeven een voorstander te zijn van totalitaire leiders. Het is tenenkrommend om te zien hoe dat in de relatie met Kim Jong Un van Noord-Korea vorm krijgt. Deze ‘losse opmerking’ , zo is mij gebleken, moet je erg serieus nemen in gevallen waarin er sprake is van narcisme of psychopathie.  Trump’s ambitie ongelimiteerde macht te verwerven. Tijdens de covid-19 crisis zien we daar een duidelijk voorbeeld van, voor het eerst durft te zeggen dat hij ongelimiteerde macht heeft en zelfs de onafhankelijke staten denkt te kunnen overrulen. 

De feitelijke ontwikkeling in de V.S. is dat alle critici de mond worden gesnoerd met leugens, minder capabele mensen benoemd worden op cruciale posities en de invloed van zijn familie onevenredig groot is. Bovendien wordt voortdurend de rol van slachtoffer gespeeld als er maar enige kritiek richting de opstelling van Trump komt.Het is een buitengewoon wonderlijke ontwikkeling die we nu zien.  Het land wordt binnen een relatief korte periode een heel andere realiteit ingetrokken en dat daarbij economische motieven belangrijke dan empathische overwegingen (werken in gevaarlijke omstandigheden) wordt pijnlijk duidelijk tijdens deze corona epidemie. 

Het blijft ook vermakelijk om te zien hoe grote groepen mensen het gedrag van Trump proberen te begrijpen.  Het is reuze simpel; ‘ alle handelingen staan in het teken van zijn eigen glans en ego. Iedere leugen en iedere strategie is daarbij geoorloofd. Ben je niet voor Trump dan ben je tegen en dan is het met je gedaan. Angst is gaan regeren in de immense kliek mensen om de president heen. ” 

Dat Trump in het zadel zit en blijft is dankzij de grote schare even gemankeerde mensen om hem heen die hun eigenbelang volledig boven boven het collectief belang stellen. Bovendien hebben ze zich zo in het web laten weven dat ze geen tegengas meer geven. Iedereen die het lef heeft de baas tegen te spreken is tegen hem en zal zijn positie verliezen.