Gewetenloos stelen en verspreiden

Bij de psychopaat is niets vertrouwelijk, ze zijn niet te vertrouwen. Het eerste dat je te doen staat na het verbreken van de relatie is om al je sloten te vervangen, al je passwords en codes te wijzigen en te hopen dat er niet in je dagboeken is gelezen of in je boekhouding gesnuffeld is.  Dat is geen loze aanbeveling. Talloze verhalen getuigen van exen die toegang hadden en bleven houden tot de e-mails en andere accounts ! Laat een deskundige ook checken of er tracking software op je mobiel is geplaatst. Het gaat zelfs zo ver dat in een tracker in de auto was geplaatst onder aan het chassis.

De psychopaat is op geen enkel punt te vertrouwen.Je krijgt dingen uit de levens van vrienden en vriendinnen te horen waar je niets mee te maken hebt. Er worden foto’s gedeeld die niet voor je ogen bedoeld waren. En de psychopaat vindt dat de normaalste gang van zaken! Dat wat ze jou over anderen vertelden wordt in de omgekeerde richting over jou aan die anderen verteld.

Op zich is dat al schokkend en naar. Maar na de relatie begint het echte werk voor de psychopaat. Er zullen allerlei dingen uit het verleden schaamteloos met anderen gedeeld worden om aan te geven hoe gestoord jij was. Alles gericht op het schoon houden van eigen blazoen.  En bedenk dat de psychopaat meer over jou verzameld heeft dan je voor mogelijk houdt. Wellicht zijn er zonder dat jij het wist gesprekken opgenomen of documenten gescand. Ik ben alles wat je kunt bedenken tegengekomen in de verhalen van klanten.