psychopaat of narcist

Narcisme is een psychopathologisch fenomeen. Maar kijk je naar de eigenschappen dan zie je graduele verschillen met de psychopaat. In zeventig procent van de gevallen is een psychopaat ook een narcist (volgens Jan Storms). 

In aansluiting op de begrippen van Jan Storms ben ik geneigd te praten over verschillen gemeten op de schaal die de  verbinding met de ziel beschrijft. .  Er is een glijdende schaal waarop je kunt spreken van het aanwezig zijn van de verbinding met de ziel.

Bij de psychopaat is die verbondenheid er feitelijk niet. Maar tegelijk functioneren deze mensen ogenschijnlijk als een ” gewoon” iemand. Zoals Jan Storms in zijn boek ” Destructieve relaties op de schop stelt (p.3 hdfst. 2) . Hij formuleert het als volgt, dat we te maken lijken te hebben met ” iets dat lijkt op een subtiel geconstrueerde reflex-machine die de menselijke persoonlijkheid perfect kan nabootsten”  Dit gegeven maakt het zo moeilijk (voor de meeste mensen onmogelijk) vast te stellen dat ze met een psychopaat omgaan. Toch stelt Jan Storms dat globaal 5% van de mensen om ons heen met deze stoornis leeft. Maar door de vergaande verwarring over de definitie van een psychopaat komen anderen met cijfers van 1% op de proppen.

 

Bij de narcist zal deze zielsverbinding  wel bestaan en de mate waarin bepaalt zijn/haar functioneren.

Luister naar een interessant interview met Jan Storms over de huis, tuin- en keukenpsychopaat
https://www.youtube.com/watch?v=a74Lugj1ayE