Het hermetisch principe; ” zo binnen zo buiten”

We vergeten wel eens dat wat zich allemaal in ons afspeelt bepaalt hoe we zelf  bewegen in de buitenwereld of de buitenwereld meebeweegt met wat er in ons innerlijk gebeurt. De Hermetici in vroegere tijden spraken al over dit principe.

Hoewel het innerlijke vaak gelijkgesteld wordt met hoe we denken en handelen is het m.i.  in een nog diepere laag gelegen. In onze vitale organen , daar hebben de Taoisten een heldere visie op ontwikkeld,  komen allerlei energieën tot expressie in emoties zoals kwaadheid, droevenis, jaloezie,haat of verdriet. Zij bieden technieken aan om deze organen te zuiveren. Ons dna is de weerslag van een evolutie waarvan wij met onze beperkte kennis niet kunnen bevroeden wat dat allemaal inhoudt. Niettemin is het wel begrepen dat de energie die daarin gevangen is een wezenlijk onderdeel is van onze expressie in deze fysieke wereld.

Wie in staat is zich te zuiveren van de emoties (reactiepatronen op signalen uit ons denken en/of de buitenwereld) kan zich rustiger verhouden tot de buitenwereld. Als reactie op die zuiverheid zal de buitenwereld anders reageren op jou.

Als mens kunnen we ook op dna niveau werken. Ons verbeeldingsvermogen is onbegrensd en kan in dialoog gaan met alles in ons.  Hoewel ik het boek zelf nog steeds niet gelezen heb heeft emeritus hoogleraar Pierre Capel daar een boek over geschreven.