Een werkelijke transformatie doormaken

Wie in het spoor van vaste tradities en overtuigingen leeft zal blijven herhalen wat altijd gebeurde. De betekenis van het Latijnse woord tradere (waar traditie van afgeleid is) is o.a. capitulatie c.q. overgave. In een vast spoor blijven lopen lijkt veilig en past bij ons menselijk streven om controle te houden over wie we denken te zijn en is een proces van overgave aan een ‘ik’ die we blijkbaar belangrijk vinden.

Innerlijke transformatie betekent dat alles verandert. Vrijwel niets van wat er bestond kan nog overeind gehouden worden.  Je kent vast de term dat ‘jij de wereld bent’ en dat is een zekerheid. Wie ‘de’ wereld niet aankan of er moeite mee heeft zal in eerste instantie dan ook in zichzelf moeten zoeken.  Maar wie innerlijk tot nieuwe inzichten komt zal logischerwijs de gekoesterde orde om zich heen moeten durven opgeven. De wereld van morgen kan totaal anders zijn dan die we vandaag nog als vaststaand koesteren.

Het vasthouden aan de kleine ‘ik’, het met kleine veranderingen willen voorzetten van wat er al is ligt aan de basis van veel geestelijke en lichamelijke verstoringen in de mens. In dezelfde groef blijven leven is zo verleidelijk dat we de kosten van het opgeven van ons kleine ‘ik’ niet willen dragen.

Wie echt durft te transformeren kan aanvaarden dat alles om hem heen afbrokkelt. In relaties , het werk, je overtuigingen, je vaste routines, de materiële zaken in je leven, overal zal verandering optreden.  De buitenwereld is immers een met de innerlijke wereld en het oude kan niet voortgezet worden. Er ontstaat letterlijk een andere ordening.

Als ik spreek over een werkelijke transformatie gaat het in essentie om wat ik hiervoor schreef. In dat proces gaan staan is wat ik beoog met mijn dialoog-sessies. In dat proces ben ik geen therapeut of autoriteit maar trachten we samen uit te vinden welke stappen jij kan maken.