Gaslighting in de politiek

Het schetsen van valse beelden, met de intentie mensen voor je te winnen, is er op gericht de steun van anderen te verkrijgen om je eigen doelen te bereiken. Het vaak genoeg herhalen van een boodschap die feitelijk weerlegbaar is vervormt het denkkader van de volgers. Wat op het persoonlijke vlak gebeurt in de relatie met een narcist of psychopaat gebeurt ook in het grote, inclusief het aanwijzen van ‘schuldigen’. De verkondiger heeft het gelijk aan zijn kant en kiest voor polariserend vergezichten in plaats van het zoeken naar een middenweg. De geschetste vergezichten zullen hem , en diegenen die niet voor hem kozen, zijn gelijk doen inzien, dat is de stellige overtuiging.

Refereren aan een geromantiseerd verleden dat nooit bestaan heeft wekt gevoelens van veiligheid en bescherming op. Maar een goed luisteraar weet dat deze gekleurde verhalen slechts leven in de geest van de verkondiger. Maar door het benutten van een keur aan communicatiekanalen en met veel geld dat gecreëerde beeld verspreiden werkt. Grote groepen mensen raken gebiologeerd door de redenaar en volgen hem blindelings. De volgers kijken nu niet kritisch meer en zien niet dat achter de façade van redenaar een buitengewoon vervormd wereldbeeld leeft. En het democratisch gehalte van de beweging is bij nadere beschouwing beperkt tot de top van de partij.

De deceptie die de volgers te wachten staat is voorspelbaar en groot. Zoals de fantast in de politieke arena zijn drogbeelden in zijn volgers projecteert , zo zullen de volgers hun verlangens op deze fantast projecteren. Als er verantwoordelijkheid gedragen moet worden zullen de korte termijn doelen voorop komen te staan en de destructieve uitwerking daarvan op milieu en mens pas later , te laat , iedereen treffen.

Manipulatie en liegen zijn we ‘gewoon’ gaan vinden. Dr. Robin Stern van Yale heeft gelijk als ze constateert dat we in een gaslighting maatschappij leven momenteel. We zien zelfbenoemde geniale denkers en sprekers in de arena verschijnen die alle aandacht naar zich toetrekken. En net als in kleine kring, waar veel volgers niet vermoedend in het web van een narcist of psychopaat gevangen raken, geldt dat op nationale schaal ook.

Bovenstaand artikel wil zichtbaar maken dat velen van ons hoe dan ook vatbaar zijn voor zelfverklaarde sterke leiders die met gefabriceerde verhalen de mensen aan zich binden.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *