Slachtoffer ?

Na afloop van een relatie met een narcist is het begrijpelijk dat je je een slachtoffer voelt,  je bent dat ook .Het was een uitputtingsslag of een rollercoaster.  Kwaadheid kan in eerste instantie de overhand krijgen als je er op terugkijkt.  En die kwaadheid onthult uiteindelijk diep verdriet dat je je hebt laten meeslepen in deze destructieve relatie.

Er komt echter een kantelpunt waarop je de blik op jezelf moet gaan richten maar dat kan jaren duren. Toch is het van belang in te zien wat de relatie voor jou betekend heeft. Wie was jij dat je het geïdealiseerde plaatje van de narcist geloofde?  Wie was jij dat je dat plaatje overeind wilde houden ondanks signalen die het tegendeel bewezen?  Wat maakte dat jij zo graag de goedkeuring van de narcist wilde krijgen?

Die vragen zijn noodzakelijk om niet slecht in verbittering te blijven hangen en te gaan doorzien welke diepere motieven in jou maakten dat je er in meeging. Elke levenservaring is een leer-ervaring. Wat je geleerd hebt wil je oogsten en meenemen op je verdere levenspad en niet nog een keer overgeleverd te raken aan een narcist/psychopaat.

Een constructieve/gezonde houding tegenover de relatie met de narcist is dat je gaat onderzoeken welke aspecten in die relatie ook terug te vinden waren in je jeugd. Het is zeer waarschijnlijk zo dat de narcist de spiegel is waar jij in moet kijken nu.  De narcist laat je hernieuwd zien wat jou vroeger overkomen is en biedt je nu de kans die wonden te bekijken en te laten genezen.

Uiteraard is het verhaal voor kinderen die met een narcistische ouder opgroeiden heel anders. Hoewel ook zij uiteindelijk heel diepgaande lessen leren moeten we vooral met compassie naar deze verhalen luisteren.