Workshops ; losmaking van de narcist/psychopaat

De data/locatie/prijs en exacte inhoud wordt binnenkort bekend

Het is ongelooflijk moeilijk om je los te maken van een narcist of psychopaat. Dat komt in de eerste plaats door hun behoefte energie uit jou te blijven zuigen, soms door stalking maar ook door te blijven mailen of bellen. Maar het komt ook omdat ze zich in jouw energetisch systeem hebben genesteld

In een tweetal workshops van drie uur gaan we actief aan de slag om deze dynamiek in beeld te brengen, jouw eigen rol daarin te verhelderen en actief bezig te gaan dit te veranderen.

We werken aan thema’s als
– eigen kwetsbaarheden
– kenmerkende gedragspatronen die de relatie deden ontstaan en voortduren
– omgaan met je gevoeligheid
– Intu├»tie serieus nemen
– grenzen stellen
– eigenliefde
– van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid
– ontspanning
– de narcist/psychopaat energetisch uit je systeem werken

Naast het maken van b.v. mindmaps of collages, als dat handig blijkt te zijn, doen we eenvoudige energetische oefeningen en geleide meditaties. Bovendien gaan we ademhalingsoefeningen doen. Uiteraard wordt er veel uitgelegd via presentaties.