Lezing centrum Goud Eibergen, 9 november 19.30

Vrijdag 9 november a.s. houd ik een lezing in Centrum Goud te Eibergen. Het eerste deel bestaat uit een lezing van ongeveer een uur. Na de pauze is er gelegenheid tot interactie in een vraag- en antwoord (ontdek-) sessie met elkaar. Om 21.30 sluit ik de lezing af.

Doel van mijn lezing is een korte schets van de problematiek rondom narcisme (c.q. psychopathie) te geven en met u te delen dat dit een veel voorkomend probleem in relaties is. Ik begin met een verkenning van wat narcisme is. Vervolgens nemen we het karakteristieke gedragspatroon onder de loep door o.a. in te gaan op isolatie, ” gaslighting”, naming en shaming en het parallelle universum waarin ze leven.

Vervolgens onderzoeken we samen de invloed op de partner (mentaal en fysiek) en eventuele kinderen.

Ten slotte wil ik alles in een breder perspectief bespreken om de lessen die besloten liggen in de relatie met een narcist voor het voetlicht te brengen.

Kosten:
Bij voorinschrijving (stuur een mail) kost deze lezing 3,5 euro. Bij betaling aan de zaal op de dag zelf kost de toegang 5 euro.