Herstel coaching narcisme

Je kunt bij mij terecht (ook via Skype)  als je 
– Twijfelt of je partner een narcist(e) is
– Je afscheid wilt nemen van je narcistische partner maar dat zorgvuldig wilt plannen
– Je net afscheid hebt genomen van je partner en in een diep gat aan het vallen bent
– De scheiding al een tijd achter je ligt maar je nog niet alle ins en outs op een rijtje hebt
– Voor een energetische losmaking
– Je als ouder niet begrijpt waarom je zoon/dochter in zo’n relatie gezogen is
– De stress niveaus nog veel te hoog zijn en je begeleiding zoekt om dat te 
  verminderen

Welke aspecten krijgen aandacht ?
Je bent je  “ik” kwijt geraakt in de relatie met de narcist. Je ben emotioneel , mentaal maar ook fysiek aangetast uit de relatie gekomen en je bent nog lang niet los van herinneringen en de invloed van de narcist (er bestaan vaak nog energetische banden tussen de narcist en zijn ex-partner).

Mijn coaching gebruikt drie ingangen
Heldere inzichten krijgen in je eigen situatie
Een fysieke benadering d.m.v. ademhalingsoefeningen om opnieuw
in je lichaam thuis te komen (mag ook d.m.v. zang/klanken) 
Energetische losmaking

Vragen die zeker aan de orde kunnen komen zijn

 • Wie was je ook voordat je aan de  relatie begon ?
 • Welk zelfbeeld heeft u nu en hoe komen we weer tot een gezond zelfbeeld ?
 • Welke overtuigingen zijn er in je geplant?
 • Waarom is juist mij dit overkomen ?
 • Welke gevoelens overheersen bij jou ?
 • In hoeverre ben je nog aanwezig in je lijf ?
 • Wat is er met je sociale netwerk gebeurd ?
 • Hoe geïsoleerd leef je nu ?
 • Zijn er schulden ontstaan ?
 • Wat te doen met je kwaadheid en schaamte
 • Wat zijn de lessen die je geleerd hebt ?
 • Hoe zit het met grenzen stellen ?
 • Hoe is het met eventuele kinderen?
 • Wat is “vertrouwen” op anderen ?
 • Uitleg over de energetische controle van de narcist
 • Energetische verbreking met de narcist (als je er aan toe bent)
 • Vergeving van jezelf (als je daar aan toe bent en soms kan dat niet)
 • Vergeving van de ander (als je daar aan toe bent en soms kan dat niet)
 • Fysieke en geestelijke kracht herstellen

Bedenk als slachtoffer dat het een lang proces van heling wordt waar je uiteindelijk goed uit kunt komen.  Maar het zal hard werken zijn en door veel lagen verdriet heen gaan zijn.

Energetische losmaking
Na het beëindigen van de relatie blijft er tegen wil en dank een relatie op onbewust niveau bestaan tussen de narcist en zijn slachtoffer. Ik las een omschrijving in de trant van “de worm blijft onderhuids aanwezig”. Het is juist deze energetische band die een langdurige onvrijheid in stand blijft houden bij het slachtoffer. Op dit dieperliggende energetische niveau moet een losmaking plaats vinden. Dat is een ingrijpende ervaring en die zal ik begeleiden  op het moment dat je dat aankan.

Geleide visualisaties/meditaties
Om in contact te komen met ervaringen, ze onder ogen te zien, ze van gedaante te veranderen of ze te laten vervagen maak ik gebruik van geleide meditaties. Die ontstaan in onze ontmoeting en brengen je diep in jezelf . Deze kun je apart boeken.

 

Tarieven
Een eerste gesprek duurt 1,5 -2 uur. Een grondige verkenning is nodig om te kijken waar je nu staat, wat je nodig hebt en hoe ik je daarmee kan helpen. De kosten bedrag 110 euro . Vervolggesprekken duren maximaal 1,5  uur en kosten 75 euro per keer. 

Een sessie met een geleide visualisatie duurt met kort voorgesprek ongeveer 1 uur.  Ik reken 65 euro voor zo’n sessie.