Consultancy

Counselors, mediators en overige hulpverleners met weinig/geen kennis van narcisme kunnen mij inhuren.  Ik ben als counselor betrokken bij de voorbereiding van de gesprekken en ben als neutraal toehoorder van de partij bij de gesprekken. Aansluitend bespreken we de indrukken en bepaalt u uw verdere strategie.

Bedenk dat het gedrag van een psychopaat of narcist vaak zo gewiekst is dat moeilijk te doorzien welke partij de waarheid spreekt. Ik pretendeer geenszins dat in alle gevallen wel te kunnen maar ben door ervaring wel alert op de signalen.