Zoek het licht in je zelf en verspreidt het

Gelijk halen bestaat niet in situaties waar het extreem narcisme of psychopathie betreft. Het kenmerk van de destructieve persoon is zijn ongrijpbaarheid. Du moment dat je denkt grip te hebben op die persoon ontglipt het je weer. Het kameleontische karakter van die persoon maakt hem/haar tot een ondoorgrondelijk iemand. Zij kunnen probleemloos van jasje wisselen als het nodig is.

Wie de destructieve persoon als een tegenstander ziet en er het gevecht mee aan gaat komt uiteindeljk bedrogen uit.  Je bent een strijd aangegaan die niet te winnen valt!

Als je de destructieve partner als het kwade ziet ligt er slechts 1 weg open waar jezelf en iedereen om je heen wat aan heeft. Koester het goede in je , ontdek het licht in je zelf en verspreidt dat waar mogelijk.  Alle energie die je niet aan die destructieve persoon besteedt maar omzet in het dieper in jezelf graven om datgene neer te zetten waarvoor jij op deze aarde rondloopt is de best bestede energie. 

Ik grijp in dit kader naar een verduidelijking van logion 34 uit het Thomas Evangelie die P. Mestdagh (link)  in zijn toelichting geeft;  “Zolang een mens geen kennis heeft van zijn ware zelf, zolang hij gescheiden blijft van het licht uit zijn innerlijke bron, verkeert hij in een duisternis, die ook armoede is. Daarom is lijden zijn dagelijkse partner.

Laat je zo min mogelijk afleiden door de destructieve persoon. Werk iedere dag vol goede moed en discipline aan je eigen ont-wikkeling. Koester jouw verbond met je ziel en laat het goede uit je stromen.

Veel mensen vragen mij naar een stappenplan of een methodiek om zich staande te houden als ze (in)direct in contact staan met een destructieve persoon. Als je open staat voor het Thomas evangelie waar ik zojuist de link van doorgaf kun je iedere dag twee leerstellingen met toelichting lezen. Dat is voedsel voor de Geest en laat je zien dat je alleen een uitweg vindt als je vanuit je diepste zelf gaat leven. 


Leave a Reply