Een karmische cyclus

De wereld waarin wij leven is vergankelijk. De uitspraak “pantha rhei’ van Heraclitus kan vertaald worden als ‘ ” je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen” en geeft aan dat alles stroomt en voortdurend het ene in het andere overgaat.

Persoonlijk ben ik steeds meer overtuigd geraakt dat mijn huidige leven een doorgangsfase is van voorgaande ervaringen (vorige levens) naar een andere toestand.  Bovendien geloof ik er ook in dat ik in mijn huidige leven thema’s uitwerk die een sterke relatie hebben met mijn vorige manifestaties. Er loopt een rode draad door die levens heen.

Het biedt mij erg veel rust en inzichten om vanuit deze rode draad naar mijn huidige omstandigheden te kijken. Bovendien opent het een blikveld waarin de beperkte visie van huidig welbevinden niet louter een psychologisch aspect in zich bergt. Voor mij is mijn leven en dat van alles om mij heen een onderdeel van een grote reis. We zijn ten diepste spirituele wezens. Er bestaan karmische cycli in die spirituele reis die ons bij herhaling iets aanreiken om verder te groeien. 

Vanuit mijn perspectief bezien kan ik begrijpen dat mensen in een destructieve relatie belanden.  Die relatie biedt een uitgelezen kans om je eigen karmische patronen te ontrafelen.  En dan word ik mild. Ik kan begrijpen dat mensen gevangen worden in het web van een destructief persoon.

Leave a Reply