Het hart, je geweten, is niet ‘aan’ bij de destructieve persoon.

Wie contact met zijn innerlijk hart heeft weet dat dit zuivere taal spreekt. In alle situaties weet je met een zuivere afstemming op je hart besluiten te nemen die in het belang van jou en iedereen om je heen zijn,  We spreken over het geweten van de mens c.q. de mensheid. 

Vanuit het hart leven is het egoïsme ontstijgen en leven op een wijze waarop de harmonie met alles en iedereen centraal staat. Het goede doen is wat je wil en je gaat zo zuiver mogelijk om met alles om je heen. 

De destructieve persoon kent deze innerlijke connectie niet. Jouw lijden t.g.v. hun eigen gedrag doen ze af met de opmerking dat dat jouw eigen keuze is. Als jij je slachtoffer voelt van hun handelen ben je in hun ogen gewoonweg ‘dom’. Datgene krijgen wat zij willen staat centraal en of anderen zich daardoor gedupeerd voelen raakt ze niet. Altruisme kennen ze niet. Het zijn extreem egoistische mensen. 

Wie zich slachtoffer voelt van de destructieve persoon moet zich goed realiseren dat het eigen referentiekader ingeruild moet worden met dat van de destructieve persoon. Als je iets overkomt helpt het om door de ogen van de ander te kijken en je af te vragen welk voordeel deze destructieve persoon haalt uit het manipulatieve gedrag. Hoe meer je door de bril van de destructieve persoon gaat kijken des te realistischer wordt je eigen blik. Gaandeweg begrijp je dat die bril je niet past en je er ook geen zier aan hebt je in die persoon te blijven verdiepen. 

Wie immers geen innerlijke verbinding heeft met zijn hart zal nooit het goede voorhebben met de ander ook als is het de partner of het eigen kind. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *