Gezien en gehoord worden

We willen allemaal gezien en gehoord worden. We willen onze talenten ontwikkelen en dat er naar ons geluisterd wordt. De pijn waarover ik op deze site schrijf gaat daarover.  De man of vrouw die in een destructieve relatie stapt  wordt in eerste instantie ruimschoots bediend door de narcistische partner. Er is volledige aandacht en voortdurend dat bevestigende woord dat de ideale klik is opgetreden. En die behoefte om gehoord en gezien te worden is de reden dat iemand in zo’n relatie verstrikt raakt. 

De zoetgevooisde stem van de narcist behaagt de partner. Hij biedt wellicht naast het geveinsde begrip een mate van welstand. De charmante kant van de narcist brengt de partner wellicht in omstandigheden die ze zelf niet kende of niet op eigen kracht dacht te kunnen bereiken. Soms gaat het om diepe verlangens en soms is de oppervlakkige rijkdom de valstrik om er in verzeild te raken.

De dans van de narcist met de partner gaat om pijn en verlangens. Het handelt om genot en afwijzing. Ten diepste over licht en donker. 

Besef dat de diepste roerselen van iemand die de partner ‘van’ wordt nooit echt gepeild kunnen worden. We denken en hopen onze zoon of dochter te kennen maar missen toch het zicht op de diepste zielenroerselen.