Trump’s abjecte gedrag, de onbetwiste dictator

Met het beeld van een narcist c.q. psychopaat  voor ogen begrijp ik heel goed hoe Trump handelt in de casus van George Floyd, die overduidelijk gedood werd door een politie-agent.  Voor de zwarte bevolking is dit het zoveelste voorbeeld waarin een zwarte man, waarvan slechts een klein vergrijp werd vermoed, onevenredig zwaar geweld ten deel valt met de dood ten gevolge. Het spreekt dan ook voor zich dat raciale spanningen oplopen en er door het hele land protesten ontstaan. Een president met enig empatisch vermogen had deze reactie begrepen en was ingegaan op deze onderstroom van gevoelens. Een niet empathische leider zoals Trump focust op het geweld dat bij deze demonstraties gebruikt wordt en antwoord met gewelddadige uitspraken. De veiligheidsadviseur O’Brien geeft in een interview op CNN aan dat Trump echt geschokt was bij het kijken van de video (iets dat hij niet hoeft te vermelden omdat ieder mens met normaal inlevingsvermogen dat is) en dat we de uitingen van Trump niet zo letterlijk moeten opvatten.  Andere mensen uit het gevolg van Trump noemen zijn uitspraken ‘not constructive’ , een respons waarmee ze hun leider niet afvallen en de extreme uitspraken proberen te dempen. (Senator Tim Scott)

Trump heeft nooit blijk gegeven van enige interesse in de problematiek van raciale ongelijkheid en wordt nu dus geconfronteerd met een beeld dat hem dwingt kleur te bekennen.  Hij is daartoe niet in staat omdat het hem gewoonweg niet interesseert en ook niet beroert. Nu het echter in het kader van de naderende verkiezingen een item kan worden probeert hij fluks een betrokken houding aan te nemen. En wat hij nu uit de hoge hoed tovert is zijn rethoriek over ‘law and order”.  Op de enige plek waar hij zelf de keuze heeft om geweld in te zetten, Washington DC, trekt hij troepen aan de rand van de stad samen. Het past in zijn strategie om een onbetwist dictator te kunnen zijn. Hij bedient zich van hun strategien door geweld in te zetten waar het kan, zijn onbetwiste en Goddelijke status te bevestigen door voor de kerk met een bijbel te zwaaien (waarvan zijn minister van Defensie , Mark Esper,  een dag later zegt dat hij niet wist dat het ging gebeuren en hij er dus bij stond zonder dat hij het wilde….),  en zijn 4 juli parade met militair vertoon. En bedenk dat Trump een groot voorvechter is van vrij wapenbezit.  Wellicht zijn we getuige van een president die de absolute macht naar zich toe weet te trekken en Amerika in een nog diepere verdeeldheid weet te trekken. Bedenk dat hij al eerder uitspraken deed dat hij steun van de politie, het leger en bikers (!) heeft.  En hoewel dat niet per se waar is geeft hij daarmee zijn amibities aan om geweld in te zetten als hem dat goeddunkt.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.