Die bloed-irritante psychopatische collega

Hoe meer er over geschreven wordt, des te beter we zullen herkennen wat er aan de hand is. Vandaar dat ik ook maar eens schrijf over die bloed-irritante collega die alles verstiert en verziekt, de psychopaat. 

Ze komen binnen, zoeken zo snel mogelijk uit wie de belangrijkste spelers in de organisatie zijn en gaan aan de slag. Toegang tot kennis, bronnen (geld) en macht zijn hun interesses. Dus denk vooral niet dat ze u komen verrijken in uw leven en misschien ook nog wel het collectieve doel van de organisatie onderschrijven. Oh ja, op papier doen ze dat wel, en ze zullen zich bij de belangrijkste mensen in de organisatie presenteren als de ideale collega en werknemer, maar de in praktijk gaan ze aan de slag om slechts hun eigen doelen te realiseren. En wat mag dat doel zijn? Met zo weinig mogelijk inspanning zo veel mogelijk eigen gewin bereiken.

In de praktijk werkt het zo. Enerzijds zo veel mogelijk in contact komen met de belangrijkste beïnvloeders om zo snel mogelijk hogerop te komen. Anderzijds mensen zoeken die iets minder sterk in hun schoenen staan, perfect werk afleveren, en die tot vrienden maken zodat zij het werk voor de psychopaat doen. Mooi gevalletje van parasiteren dus. Conflicten creëren is hun hobby, mensen tegen elkaar opzetten door opzettelijk tegenstrijdige of verkeerde informatie te verspreiden of wat denk je van het zwart maken van collega’s? Roddels verspreiden kan effectief zijn!

Ze zorgen er voor zo snel mogelijk alles van iedereen te weten te komen. Kennis is macht he! En die kennis krijgen ze zo maar voorgeschoteld door hun flair, geveinsde enthousiasme en hun vertrouwelijkheid.  Zelf eerst geven om zo te ontvangen, een bekende techniek. Maar wat ze geven is niet echt maar verzonnen informatie over zichzelf om jou zover te krijgen over jouw leven, jouw werk en jouw kwetsbaarheden te vertellen.

De psychopaat kan chaos creëren om er dan zelf beter uit te springen en als de promotie een feit is zal hij/zij diegenen die ze niet meer nodig hebben als een baksteen laten vallen. 

Velen van ons kwamen ooit iemand op hun pad tegen die aan deze beschrijving voldoet. Maar wat doe je in zo’n geval? Als je je mond opentrekt pakt het desastreus voor jezelf uit als de leidinggevende al in de ban is van de psychopaat en vergeet niet dat de psychopaat jou onderuit gaat halen als hij/zij er achter komt. Nee..dan houd je mond maar en hoop je dat het overwaait.  Met lede ogen zie je aan hoe iemand die niet functioneert alles voor elkaar krijgt.


 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.