In welke groep komt de psychopaat het best tot zijn/haar recht ?

Robert Hare en Paul Babiak wijzen er op dat er groepen zijn waarin de psychopaat uitstekend tot zijn recht komt. In een zogenaamde ‘affinity group’, een groep mensen die dezelfde idealen, waarden, achtergrond of culturele waarden deelt kunnen ze gemakkelijk opereren.  Maar besef dat dit vooral voor een groot deel verzonnen en aangezet is! Het invoegen in de groep gaat makkelijk omdat ze zich dus voordoen als ‘ een van hen’ en ze kunnen zich als de groep groot genoeg is ook verbergen met hun kwalijke praktijken.

Als een psychopaat zich bij zo’n groep aanmeldt worden die gedeelde waarden, interesses en achtergrond meteen benadrukt en benut. Ze lijken zo meteen een waardevolle aanvulling voor de groep en nemen door dat ‘gelijk zijn’ de scherpte uit de waarneming van de groepsleden.  Het merendeel van de bestaande groep vindt het heerlijk dat er weer een nieuwe enthousiaste kracht binnenkomt. Toch blijkt, wonderlijke genoeg, dat 1/3 e van de mensen meteen zijn twijfels heeft en 1/3e een neutrale observerende positie inneemt. De overige mensen kennen geen bedenking en zien alleen het positieve in de nieuwe kracht.

Als de groep echter een sterke controle-structuur kent waarin regels regels zijn en je geacht wordt je daar aan te houden zullen snel breuken in de vertrouwensrelatie ontstaan. En dan zie je heel snel dat zowel de psychopaat als de groep op elkaar uitgekeken zijn. De psychopaat wordt namelijk aangesproken op zijn gedrag. Het is een kwestie van tijd dat een van beide partijen het vertrouwen in de ander opzegt. Uiteraard zal de psychopaat uitstekend kunnen uitleggen waarom de groep niet deugt. 

In de vaak korte tijd dat de psychopaat in die groep verkeerde is echter al veel schade aangericht. Individuele leden zijn misbruikt in de zin dat er informatie bemachtigd is of  voordelen zijn behaald over de rug van die groepsleden heen en in de ergste situatie ook beloftes aan externe partijen zijn gedaan die niet waargemaakt kunnen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.