De werkwijze van de psychopaat

Als we de psychopaat willen begrijpen moeten we eerst inzien dat voor deze mensen de wereld zich binnen een beperkt maar scherp gedefinieerd kader afspeelt. Voor hen is de wereld een ‘ dog-eat-dog’  universum waarin ieder ander mens net zulke ondiepe emoties kent als zij zelf hebben en ieder ander een voorwerp is dat een kans biedt of als obstakel gezien wordt. 

Iedere ontmoeting wordt onderworpen aan een analyse waarin kosten en baten centraal staan.  De kwetsbaarheid van de persoon vormt de ingang waarmee gemanipuleerd gaat worden. En afhankelijk van de inschatting hoeveel tijd en moeite het kost en de opbrengsten gaat de psychopaat aan de slag. Bedenk dat iedere ontmoeting, iedereen die ze ontmoeten kansen biedt.  Dat betekent dat de psychopaat voortdurend en overal aan het manipuleren is. Dat verklaart ook dat je nooit een exclusieve en inclusieve verbinding aan kunt gaan met een psychopaat. Ze schaken voortdurend op allerlei borden, het zijn echt simultaan schakers. Jij bent slechts een van de scenes waarin jij en zij hun rol vervullen. 

Omdat ze in essentie jagers zijn die hun focus volledig op prooien richten hebben ze excellente vaardigheden ontwikkeld om de kwetsbaarheid van iemand snel boven water te krijgen. De psychopate waarmee ik in aanraking kwam drukte het als volgt uit; ” Ik stel een paar vragen en daarna luister ik alleen maar. Mensen praten graag over zichzelf en vertrouwen mij.  Zo krijg ik snel een beeld van hun persoonlijk leven”. Het is ongelooflijk interessant hoe ze door een aantal technieken anderen binnen no time aan het praten krijgen. Minder leuk is dat al dit luisteren is gericht op het vinden van de zwakke plekken. Iedere ontmoeting is er op gericht om in kaart te brengen welke persoonlijke winst met die persoon behaald kan worden. 

Veel psychopaten hebben excellente sociale patronen tot hun beschikking. Ze kennen een aantal effectieve strategien  waarmee ze zich snel in een discussie kunnen mengen om zo heel direct met hun target in contact te komen. Ze bluffen zich met een aantal goed uitgekozen woorden en flair in de discussie. De intelligente psychopaat kan inhoudelijk slimme opmerkingen maken, de minder opgeleide zal door houding en een aantal steekwoorden kunnen binnendringen.  Voorafgaand aan voor hun belangrijke ontmoetingen zullen ze zorgvuldige keuzes maken over hun kleding, opmaak en gericht afgaan op de mensen waar ze graag mee in contact willen komen. Niets is toevallig hoewel de psychopaat je graag wil laten geloven dat het ongelooflijk is wat er nu weer gebeurd is in hun leven. Dat is dus niet ongelooflijk maar akelig zorgvuldig gepland en met dodelijke precisie uitgevoerd.  In het social media tijdperk wordt dat middel dan ook benut om zich uitgebreid in te lezen in de persoon die ze op het oog hebben. 

Ik weet dat het heel moeilijk is om te begrijpen dat psychopaten zich nooit druk maken om wat hun gedrag met jou doet. Als jager bestaan er slechts prooien. Die prooi moet buit gemaakt worden en dat kunnen ze zonder scrupules doen omdat ze geen empathie voelen en geen schuldgevoel kennen. Voor hen is het onvoorstelbaar dat andere mensen dat wel ervaren. Ze hebben echter maniertjes ontwikkeld om allerlei vrienden de indruk te geven dat ze zich wel zorgen maken.

Andere mensen zijn in de ogen van de psychopaat inferieur. En die inferieure mensen bezitten dingen die zij zich willen toe-eigenen. Ze zullen doelgericht toewerken naar het verkrijgen van geld of bezittingen. Voor hen is het de normaalste zaak van de wereld dat jouw bezit hun bezit wordt. Of zoals een psychopate heel gedecideerd zei ‘ons geld” waar het overduidelijk niet van haar was. 

Als ze eenmaal in je cirkel zijn gekomen begint het grotere werk, het manipuleren.  Er wordt een zorgvuldige rol, facade dus, gekozen waarmee het slachtoffer bewerkt gaat worden. Denk aan iemand die succesvol is, veel belangrijke contacten heeft, een zielige en in de steek gelaten echtgenote, een super succesvolle zakenvrouw. Ze zijn daar uiteraard erg goed in en beroepen zich er overigens ook op dat ze in allerlei situaties prima weten hoe ze anderen kunnen manipuleren.  Deze rollen vervullen gaat ze enorm goed af omdat ze over alles kunnen liegen zonder een spier te vertrekken. Ze vertellen het ene na het andere verzonnen verhaal op een zo overtuigende wijze dat de mensen hun zonder enige twijfel geloven.  Dit aspect ontdek je pas na de ontmaskering van de psychopaat en maakt je als slachtoffer bewust van het feit dat alle ervaringen die je samen met die psychopaat beleefd hebt leugens waren. Heel confronterend om dat te moeten constateren. Maar het is je overkomen omdat de psychopaat echt zonder enige spijt, schaamte of gevoel kan liegen over alles en ook geen enkele angst kent om ontdekt te worden.  Dat aspect is zo venijnig en onbegrijpelijk en tegelijk de kracht  van de psychopaat. Als je ze betrapt op inconsistenties in hun verhaal of op daadwerkelijke leugens is dat geen probleem. De psychopaat past zijn verhaal direct aan.  Mensen die zeker weten dat de psychopaat leugens vertelt en close zijn met die psychopaat gaan twijfelen aan hun eigen versie en gaan de leugens geloven! Dat is ‘gaslighting’  gaan heten.

Als alles uit de relatie is gehaald wat beoogd werd is de klus geklaard. Dat betekent dat de partner losgelaten , in de steek gelaten , wordt . Soms berooid omdat al het geld verdwenen is of opgemaakt is maar het kan ook zijn dat je beroofd bent van je eigen zaak.  Het verlaten vindt zeer plots plaats omdat er al een ander slachtoffer in beeld is. Zonder dat de huidige partner op de hoogte is heeft de psychopaat al weer een nieuw slachtoffer in zijn/haar net en gaat daar meteen op af. En zo laten ze in de liefde een ongekend spoor van verblufte geliefden achter. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *