Energetische losmaking…leg dat nog eens uit

In het begin van de relatie stelt de empathische partner zich vol vertrouwen open voor de narcist of psychopaat. Dat is het ideale moment voor de gestoorde partner om letterlijk een verbinding tot stand te brengen die tot in de kern van de begripvolle/empathische partner aangeknoopt wordt. Vanaf dat moment ontstaat er een verhaallijn waarin de empaath meegenomen wordt in het levensverhaal van de gestoorde partner.

Eigen normen en waarden en overtuigingen raken in de levenswandel met die narcist of psychopaat langzaamaan op de achtergrond en worden vervangen door nieuwe die allen tot doel hebben jouw eigenheid te vernietigen. Symbolisch is er een nieuwe verhaallijn door je gesponnen, om je kern heen gewonden, die gekenmerkt wordt door de invloed van de narcist of psychopaat. 

Je loopt langs een levensdraad die steeds meer de kenmerken krijgt van je manipulator. En die draad zul je letterlijk moeten oppakken en onderzoeken als je uit de relatie komt.  Alle rijgkralen langs die draad zijn momenten waarop niet jij een besluit nam maar jij je liet beinvloeden door je partner. Al die kralen zul je weer langs moeten gaan en ontdoen van die invloeden. Alle belangrijke momenten op die levensweg komen in een nieuw daglicht te staan als je ze ontdoet van de negatieve invloed van je gestoorde partner. Dat is een pad van bevrijding c.q. losmaking.