De vrouwelijke psychopaat als borderline gediagnosticeerd

Hoewel de gangbare opinie is dat er meer mannelijke dan vrouwelijke psychopaten zijn wordt daar veel aan getwijfeld. Daar waar dezelfde symptomen bij een man snel tot een diagnose psychopathie leiden is het waarschijnlijk dat vrouwen met vergelijkbare symptomen een andere diagnose krijgen. We spreken dus van een ‘gender-bias’.  Lees hier over dit onderwerp.

Ook lijkt het er op dat de agressieve component bij de man op een andere manier naar buiten komt dan bij de vrouwelijke psychopaat. De agressie bij de vrouw blijkt zich veel meer via de sociale media af te spelen. De vileine wil om een ander totaal af te breken in het publieke domein geeft zij vorm door op facebook of via andere publieke kanalen dusdanige informatie te verspreiden dat de haar gevolg vanzelf het door haar gekozen slachtoffer gaat mijden. De psychopathische vrouw wil op deze manier net als de mannelijke psychopaat haar slachtoffer volledig te gronde richten.  Bedenk dat het een psychopaat een grenzeloos goed gevoel geeft als ze iemand anders kunnen vertrappen. Als ze op dit cybergedrag aangesproken worden wordt het gelabeld als een grap, wordt er gemakkelijk gezegd dat het niet zo bedoeld was of wordt de slachtoffer kaart gespeeld.

De onderliggende verklaring voor dit gedrag is dat de psychopate hiermee haar dominantie, controle en (vermeende)  superioriteit bevestigt.