Parental Alienation Syndrome

Er is een eerdere bijdrage op dit blog te vinden over dit onderwerp. Daarin wordt beschreven dat PAS als syndroom ernstig ter discussie staat en zeker niet objectiveerbaar is, en daarom ook nooit een rol mag spelen in een rechtszaak.

Toen Gardner de term PAS introduceerde stelde hij dat in veel gevallen moeders (in 90% van de gevallen !) hun kinderen brainwashen en zo van het contact met hun vader afhouden. Het argument van seksueel misbruik wordt daarbij niet geschuwd. 

Het concept PAS komt volledig uit de koker van Gardner die tot zijn definitie kwam door talloze observaties uit de eigen praktijk. Hij introduceerde de term zonder degelijk wetenschappelijk onderzoek. Critici stellen dat feitelijk ieder symptoom dat Gardner naar voren brengt ook door andere factoren verklaard kan worden.  Als er geen eenduidige verklaring is voor de symptomen kan de onderliggende visie geen stand houden. 

Wie meer wil weten over dit onderwerp kan hier verder lezen
https://parentalalienationresearch.com/PDF/2010rand.pdf
http://leadershipcouncil.org/1/res/dallam/3.html

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *