Parental Alienation Syndrome

PAS als syndroom staat ernstig ter discussie staat en is  zeker niet objectiveerbaar.

Toen Gardner de term PAS introduceerde stelde hij dat in veel gevallen moeders (in 90% van de gevallen !) hun kinderen brainwashen en zo van het contact met hun vader afhouden. Het argument van seksueel misbruik wordt daarbij niet geschuwd. 

Het concept PAS komt volledig uit de koker van Gardner die tot zijn definitie kwam door talloze observaties uit de eigen praktijk. Hij introduceerde de term zonder degelijk wetenschappelijk onderzoek. Critici stellen dat feitelijk ieder symptoom dat Gardner naar voren brengt ook door andere factoren verklaard kan worden.  Als er geen eenduidige verklaring is voor de symptomen kan de onderliggende visie geen stand houden. 

Wie meer wil weten over dit onderwerp kan hier verder lezen
http://leadershipcouncil.org/1/res/dallam/3.html

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.