Piekeren…piekeren en nog eens piekeren

De invloed van een aangetrouwde psychopaat of iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NSP-er)  is  vergaand,. Het ruïneert familiesystemen die tot de introductie van het gestoorde familielid een eigen cadans hadden met duidelijke verbindingen en communicatiepatronen.  Het nieuwe lid van de familie neemt zijn of haar plaats snel in en wil zo snel mogelijk aan de touwtjes trekken, bestaande banden elimineren of structureel veranderen en het hanteert technieken die vreemd zijn aan het bestaande dynamische systeem.

Ik beschouw deze situaties als infecties waarin de psychopaat /NSP-er doelgericht en zonder geweten in staat is iedereen letterlijk ziek te maken of op zijn minst uit evenwicht te brengen. Het familieweb komt zwaar onder druk te staan en probeert telkens nieuwe strategieën uit om met de indringer om te gaan . Maar de les die allen in het systeem leren is dat de psychopaat of NSP-er uiteindelijk de regie krijgt zolang de partner hem/haar tolereert of adoreert.

Niet zelden leiden deze situaties tot extreme stress bij bijna iedereen in de familie met het risico van uitval als gevolg. Met name het niet kunnen begrijpen kwam gisteren tijdens een gesprek aan de orde. Iedereen in de familie komt in een ongelooflijke spagaat terecht. Hoe komt het dat iedereen in de familie ziet dat de nieuwe aangetrouwde partner extreem gestoord is  maar ziet het eigen kind zijn situatie niet helder? Hoewel er een verklaring te vinden is omtrent het gedrag van het eigen kind vermindert dat het piekeren niet. 

De stress die ontstaat door piekeren is iets waar iedereen die direct last heeft van een NSP-er of psychopaat na beëindigen van de relatie in belandt.  Het kan nog jaren duren voordat dat piekeren stopt na afloop van zo’n destructieve relatie.  Maar de familie raakt al tijdens de relatie gestresst door het onbegrip over wat er plaats vindt. Iedereen in het familiesysteem moet dan ook stevig investeren in zijn eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid zolang de gestoorde persoon zich binnen de familie bevindt. 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *