Narcistisch gedrag bijsturen

Narcisme is geen scherp afgebakend begrip, zo leest u ook al op mijn homepage. De vraag of narcistisch gedrag bij te sturen is kun je in principe met ja beantwoorden. Maar er zijn in de extreme gevallen weinig tot geen resultaten te boeken.  De narcist die  vrijwel geen empathisch vermogen heeft kan dat niet even aanleren.  Er lijken sterke indicaties te bestaan dat hier toch echt sprake is een een deels fysieke reden (een tekort aan spiegelneuronen) en dan kun je hoogstens trachten een cognitieve omweg te vinden om een meer empathisch gedrag aan te leren. Cognitieve empathie is dus aangeleerd gedrag in veel voorkomende situaties zonder dat de narcist dat dan echt diep van binnen zal voelen.

Maar als we kijken naar aspecten zoals autoritair gedrag en het zich altijd superieur voelen t.o.v. anderen kun je door allerlei situaties uit de relatie uitgebreid door te nemen of problemen die zich voordoen op de werkvloer uit te pluizen en samen met de narcist naar andere reactiepatronen te gaan zoeken. Vervolgens kan de narcist dan stapje voor stapje geleerd worden op een andere manier met mensen in zijn omgeving om te gaan.  Het zal langere tijd kosten en veel sessies waarin nieuw geoefende gedrag teruggekoppeld moet worden om de nieuwe vaardigheden, anders met mensen omgaan, aan te leren.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *