Projectie

De narcist projecteert voortdurend op zijn/haar partner. Tijdens een relatie heb je dat wel door en ga je zeer waarschijnlijk in de verdediging. Maar het interessante van al deze projecties is dat zij de ingang bieden om de narcist te leren kennen. Al hun gedachten, al hun gevoelens en emoties en hun schaamte projecteren ze op jou omdat ze niet in staat zijn dit in zichzelf onder ogen te zien en te verwerken. Kortom, als je door krijgt dat je de narcist kunt leren kennen door hun projecties serieus te nemen dring je op een bijzondere manier toch in hun door. Maar. een kanttekening is op zijn plaats. Jij leert hen kennen maar zij hebben zelf niet door dat hun projecties hun eigen ballast zijn. Het heeft dus ook geen zin om de inzichten die jij verkrijgt middels deze projecties met de narcist te delen.

Een narcistische partner die zegt een afkeer van het duistere en donkere te hebben , en jou daar geregeld op aanvalt geeft met die opmerking aan juist intens verbonden te zijn met dat duistere. Als de narcist je telkens van leugens beticht is dat omdat ze zich er zelf mee bezig houden. En de narcist die van jou zegt dat je te weinig doet maskeert haar eigen doelloosheid en leegheid.

En last but not least , de narcist die na de relatie jou een narcist noemt..het antwoord weet u al…die is inderdaad zelf de narcist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *