De valkuil van de empaat…het begrijpen

De partner van de psychopaat of narcist is vaak een empaat. De empaat voelt vreselijk veel aan , meer dan de psychopaat of narcist kan bevroeden, maar begaat de fout het afwijkende gedrag van de zieke partner te kunnen en willen begrijpen. De empaat kan altijd goede redenen vinden voor dat afwijkende gedrag en doet zichzelf daar een groot onrecht mee aan. Het is fundamenteel onjuist naar redenen te zoeken om afwijkend gedrag te tolereren. Afwijkend gedrag heeft vaak te maken met respectloos grenzen overgaan. En als de psychopaat of narcist die grenzen overschrijdt moet je je krachtig verzetten. Door dit wegredeneren van vreemde gedragingen ontkent de empaat zijn gevoelens. En door het niet serieus nemen van de eigen gevoelens (dat is waarschijnlijke terug te voeren op de vroege jeugd) drijft de empaat steeds verder van zijn kern af.