Opgroeien met een narcistische ouder

De narcistische ouder kan zich niet op een empathische wijze verbinden met zijn kinderen. Gevoelens en emoties die het kind beleeft zullen genegeerd worden. Het kind zal nooit leren op een goede manier met angst, boosheid en verdriet om te gaan. Bovendien zal de ongekende loyaliteit die het kind jegens zijn ouders heeft er toe leiden dat een proces van aanpassing plaats vindt. Het kind gaat steeds meer van zichzelf geven en verliest zich zelf. Schuld en schaamte zullen zich in het kind ontwikkelen omdat het zich verantwoordelijk is gaan voelen voor alles wat er mis gaat tussen ouder en kind.

Pas op veel latere leeftijd ontdekt een kind dat met een narcistische ouder opgroeide dat dit patroon van aanpassing en dienend zijn , het ongekend veel geven en moeilijk kunnen ontvangen, tot een ongelooflijke onvrede leidt. In eerste instantie is het te herleiden tot de eigen jeugd maar wordt het nog laconiek of oppervlakkig verkend. Pas in een veel later stadium dringt het besef door dat de opvoeding veel heftiger was. Het besef dat de ouder over allerlei grenzen heen is gegaan, je niet heeft gerespecteerd en je nooit heeft geleerd met je emoties om te gaan is pijnlijk. Die pijn blijkt bij nader inzien veel groter te zijn dan ooit gedacht.

Omdat de ouder altijd over de grenzen van het kind heen ging heeft dat kind geen gezonde grenzen kunnen aangeven. Daardoor konden anderen misbruik maken van hun inzet en kan het kind geen stabiele basis vinden, blijft het zoeken naar het op een gezonde wijze verbinden met anderen en kan het soms te krachteloos zijn en dan weer te reactief/agressief.

Het opgroeien bij een narcistische ouder is ongekend zwaar, maar pas op latere leeftijd dringt het tot kinderen door hoe ernstig het gesteld was in het gezin. De pijn is dan enorm en terugkijkend op het eigen leven is er veel verdriet over de effecten op loopbaan en gezin.

Het is nogal scherp geformuleerd maar ik beschouw deze situaties als geestelijke verkrachtingen. De impact mag niet onderschat worden en het besef wat er gebeurd is komt pas op latere leeftijd. Wellicht is dit een niet onderkende oorzaak voor veel fysieke en geestelijke problemen bij volwassen mensen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *