Een narcist als leidinggevende?

Ik geef toe dat we , en ik soms ook dus, te makkelijk het predikaat ‘narcist” plakken op op mensen om ons heen. Het vergt een langere tijd om min of meer zeker te weten of jouw leidinggevende aan alle criteria voldoet. Wat zijn de meest in het oog springende gedragingen van iemand die een extreme narcist is?

Ze praten graag over zichzelf, hun resultaten en de fantastische visie die ze hebben over de toekomst van je afdeling of de organisatie.

De eigen resultaten worden voortdurend benadrukt. Jouw resultaten worden zeer waarschijnlijk ook benadrukt als eigen resultaten. Jouw succes wordt dus misbruikt om de eigen ster te laten stralen.

Kritiek is niet welkom. Hoewel ze naar eerlijke feedback kunnen vragen is het niet de bedoeling dat je die ongezouten geeft. Vanaf dat moment staat er een rood kruisje achter je naam…

Regels en ethische normen gelden wel voor jou maar niet voor de narcist.

Disproportionele emotionele reacties van hun zijde kunnen je acuut raken. Ze gaan dan even helemaal los om jou , bij voorkeur in het zicht van anderen overigens, af te branden.

Ze tonen geen of nauwelijks empathie. En als ze het wel tonen en jij daar op inhaakt zul je al gauw dingen vertellen die later tegen je gebruikt kunnen worden!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *