Vergeven

Ik las in een van de vele boeken over narcisme die ik verslonden heb een stuk over vergeven. De boodschap was dat dat echt niet altijd mogelijk zou zijn. Mijn visie staat daar haaks op. In mijn eerste boekje over dit onderwerp dat in december 2018 uitkomt ga ik met name in de op de les die geleerd mag worden uit de relatie met een narcist.

Hoe vervelend de ervaring ook is, zowel als kind of als partner, je zult hopelijk op een punt komen dat je gaat inzien dat je jezelf moet bevrijden van de ervaring. Bevrijden betekent dat je van alle kanten naar je ervaring gekeken hebt en in staat bent geweest op een heel ander niveau naar je ervaring te kijken. Het is verleidelijk in het verdriet of de kwaadheid te blijven hangen. Maar uiteindelijk betekent dat dat je met de problematiek blijft worstelen en energie blijft besteden aan iets dat je negatief beïnvloedt op alle momenten van je leven.

Vergeven is in de eerste plaats jezelf toespreken en erkennen dat de ervaring naar was maar ook veel lessen bracht. Als je die lessen echt tot je hebt kunnen nemen kun je ook op diepere niveaus begrijpen dat wat je overkwam essentiële inzichten voor je verdere leven bracht. Hoe mooi en zinvol is het jezelf te kunnen vergeven dat je in deze situatie leefde? Dit is geen prietpraat maar iets dat ik zelf keer op keer in mijn leven ervoer. En als je jezelf kunt vergeven c.q. accepteren kun je ook je partner of ouder vergeven dat hij/zij jouw kwelgeest was. Alles wat je meemaakt in je leven is jouw leven. Alles wat jou overkomt bergt de essentiële lessen die jou verder brengen. Daar langsheen kijken zou een ongelooflijke misser zijn. Wie zou Mandela zijn geweest als hij slechts in wrok was blijven leven? Welke lessen had hij ons dan kunnen tonen? En als jij je aan hem spiegelt, welke inzichten mag jij delen met anderen n.a.v. jouw ervaringen?

De essentie van je leven is je zelf te worden c.q. te hervinden. Jouw kwelgeest was je leraar. Het roept veel weerstand op merk ik om te zeggen dat je je leraar ook dankbaar mag zijn voor de lessen die geleerd zijn. Wie anders of welke andere situatie had jou immers kunnen tonen dat je tot nu toe niet bij je zelf bleef? Was er een alternatief?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *