Narcisme als verslaving zien

Een kennis van me maakte ooit een rake opmerking ” het patroon van afstoting en aantrekken” dat is de verslaving van deze mensen. Het als een verslaving zien doet een heel ander licht schijnen op narcisme.

Bauhmeister en Vohs [1] durven die route ook te verkennen. Het in stand houden (de liefde voor) het grandioze Zelf is de verslaving volgens hen. En alle gedrag staat ten dienste van die verslaving.
Ze herkennen ook de patronen die bij een verslaving horen zoals steeds meer willen (tolerantie ontwikkeling) en afkickverschijnselen. Dat verklaart in de ogen van de schrijvers ook de voortdurende kort-durende relaties. Er is even sprake van een “high” maar de narcist is al tijdens een relatie op zoek naar nieuwe bronnen die opnieuw voor een high kunnen zorgen. Maar het uitmaken van de relatie (of nog erger is het als de partner dat doet) zorgt ook voor een kortdurende “down” .En in het oog springend is ook de stress en agressie als ze niet krijgen wat ze willen.

Deze visie past ook bij de term ” narcistic supply” die je overal tegenkomt. De bewonderaars worden verzameld om voortdurend de aandacht te krijgen die ze nodig hebben.

[1] Bauhmeister, Roy F. & Vohs, Kathleen D., Narcissism as addiction to esteem, Case Western University

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *