Home

Hopelijk kunnen eind 2021 weer lezingen gehouden worden. Kijk in de kalender voor geplande evenementen.

Iemand een narcist noemen bij gebrek aan kennis over het begrip leidt tot verwarring. En helaas is narcisme een label geworden dat (te) makkelijk op allerlei gedrag geplakt wordt. Het lijkt voor mij enigszins vergelijkbaar met het woord autist dat te pas en te onpas gebruikt werd vroeger en nu gedefinieerd is als een spectrum stoornis. Met het woord ‘spectrum’ wordt aangeduid dat geen autist hetzelfde is. Er is een mix aan eigenschappen die iemand het predikaat autisme kunnen geven, en de verschillen kunnen onderling dan ook groot zijn. In mijn praktijk voor studiekeuze kreeg ik veel jongeren met deze diagnose en leerde ik in te zien hoe ongelooflijk divers de populatie was. Voor narcisme is dezelfde constatering op zijn plek, ‘de’ narcist bestaat niet. Daarom is het ook oppassen geblazen om klakkeloos met dit begrip te werken.

Kenmerkend voor narcisten is dat ze aandacht van anderen nodig hebben, in positieve dan wel negatieve zin. De ene narcist doet dat openlijk door in de buitenwereld allerlei situaties op te zoeken waarin glans aan hun eigen leven gegeven kan worden. De andere narcist doet het op een meer verborgen wijze en kan dat b.v. uiten door voortdurend een partner leeg te zuigen met zijn op haar aandacht. Waar de eerste narcist een vorm van ijdelheid etaleert doet de meer verborgen narcist dat geheel niet. Verbindend feit is echter dat iedere narcist zo op zichzelf gericht is dat dat eigen leven centraal staat.

Invoelen hoe het met de ander gaat is buitengewoon moeilijk of zelfs onmogelijk. Als dat empathisch vermogen volledig afwezig is spreek je over mensen die zonder gevoel of gewetenloos aan de impact van hun eigen handelen voorbij kunnen gaan. Kwetsing van anderen is dan meer regel dan uitzondering. Partners, kinderen en collega’s zullen voortdurend gekwetst raken door deze narcisten. En het uitsluitend op jezelf gericht zijn in combinatie met deze gevoelloosheid creëert manipulatief gedrag. Zonder scrupules kunnen mensen in de omgeving ingezet worden om eigen doelen te bereiken. Dan spreken we over een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Omdat dit gedrag op heel jonge leeftijd ontstaat hebben volwassen narcisten een gedragspatroon ontwikkeld dat zo sterk en eenzijdig gericht is dat de kans op ontrafeling daarvan moeilijk tot onmogelijk is.

Als kind opgroeien bij een ouder zonder empathie of partner zijn van zo’n man of vrouw is problematisch. Er zullen veelvuldig aanvaringen tussen de ouders zijn en de narcistische ouder behandelt vaak een of meerdere kinderen als de zondebok. Terwijl deze problematiek vaak explosief groeit tijdens de relatie wordt naar buiten toe een beeld opgehouden van een perfect gezin. Deze facade legt veel mensen in de luren. De buitenwereld doorziet niet wat er zich afspeelt in het gezin en die discrepantie dwingt kinderen en partner tot het leiden van een leven waarin de waarheid niet uit te leggen valt. Het behoeft geen uitleg dat dit tot grote innerlijke psychische en lichamelijke spanningen leidt.

 

In mijn lezingen wil ik meer bekendheid aan deze problematiek geven.

Lezingen

Lezingen vormen naast coaching de hoofdactiviteit. De inhoud en structuur wordt aangepast op de doelgroep. De maximale duur is 2,5 uur inclusief discussie.  In welke settings geef ik mijn lezingen?

– Cultuurhuis/bewustwordingscentra
– Slachtoffers van een narcistische relatie
– netwerkgroepen
– Bedrijven
– Instanties in de zorg

Een keur aan aspecten kan aan bod komen. Hieronder vindt u een selectie.

 • Hoe herken je een narcist/psychopaat?
 • De imitatie machine
 • Het valse zelf
 • Waarom u als slachtoffer (?)
 • De acteur in zijn eigen film
 • Kenmerkend patroon  bij het begin van de relatie
 • Liefde , intimiteit en sex
 • Jekyll and Hyde
 • De zwakheden scannen en exploiteren
 • (geen) schuld en schaamte
 • Ook de narcist lijkt soms geraakt worden
 • Geen echte interesse in u
 • Ikke, ikke en nog eens ikke
 • De metafoor van de kat
 • Gaslighting (het proces van des-oriëntatie)
 • De grote leegte (ego versus narcisme)
 • Verslavingen
 • Het gaat niet om jou
 • Gedrag in jeugd
 • De kinderlijke patronen
 • De angst
 • Energetische weerhaken
 • De narcist krijgt controle over u
 • Het zelfbeeld van de narcist
 • Isolatie, “naming & shaming”
 • Wat de narcist leert van de relatie
 • Wat jij kunt leren van de narcist
 • Het geweten en de ziel
 • Ziekteverschijnselen door de relatie
 • Het spel van afstoting en aantrekking
 • Jezelf vergeven
 • De narcist vergeven?
 • Aandacht voor je kinderen
 • Steun in de buitenwereld creëren
 • De metafoor van de parasiet
 • Nature and/or nurture
 • Een fout reactiepatroon op een trauma als verklaring ?
 • Donker vs. Licht
 • De narcist en onze maatschappij

Wat je overkwam of waar je nog in leeft

Als je je verdiept in “de”narcist/pyschopaat  is het alsof je een deur door gaat en in een totaal andere werkelijkheid terecht komt. Vóór de drempel moet je een groot aantal zaken van je afwerpen zoals je eigen begrip van integriteit, moraliteit, wederkerigheid, liefde ,veiligheid,vertrouwen, vrijheid, schuld en schaamte.

Je komt onbeschermd in een gure ruimte terecht waar een totaal andere wind waait en andere wetten gelden. Als je voor het overgaan van de drempel niet goed geinstrueerd was zou je de weg zeker zijn kwijt geraakt maar zelfs als dat was gebeurd is de kans groot dat je alsnog gedesoriënteerd raakt.

In de leefwereld van denarcist zal er ten koste van alles gepoogd worden in je door te dringen, de controle over je te krijgen, je energie uit je te zuigen en je uiteindelijk lamgeslagen achter te laten. Het is zoals een spin zijn prooi langzaamaan inkapselt in zijn web.  Je raakt het zicht op de wereld kwijt, het zicht op jezelf kwijt, je raakt verlamd en blijft bijna dood achter.

Blog

Het web trilt

Als de zoon of dochter in een destructieve relatie komt gaat het familieweb trillen. Alle acties van de destructieve partner zijn er op gericht alle verbanden te vernietigen. De partner heeft het niet door maar krijgt last van enorme schommelingen in zijn gemoed. Dan weer gelukkig, dan weer verdrietig, niet begrijpende wat er gebeurt, recht …

Contact

Individuele coaching vindt plaats in Vorden.  Lezingen kunnen in heel Nederland geboekt worden.


Frank van Zeldert
info@transformare.nl
06 –  44 88 66 58

 

U kunt hier een intake -formulier downloaden
Download het formulier